Menu Sluiten

Het bestuur

Het bestuur van Gilde De Graven

Bestuur Gilde De Graven
v.l.n.r.: Jeanny, Paul, Yvonne, Ton, Karien, Bert, Giel en John

De bestuursleden vervullen naast hun bestuursfunctie ook nog andere rollen.

John Arets Voorzitter
Bert Wassenberg Vice voorzitter, P&O en
Coördinator lezingen/excursies/reizen
Giel Schneiders Penningmeester/coördinator kantoor
Vacature Secretaris, coördinator computercursussen.
Yvonne America Beheer website en leden/activiteiten administratie systeem
en automatiseringsondersteuning
Jeanny Schuttinga Coördinator creatieve cursussen
Paul Hazelhof Coördinator taal cursussen
Ton Theunissen Coördinator recreatieve bezigheden